THE BLOG

11
feb

DOM POD LESOM x2

INFO

Typ: štúdia, projekt

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 09/2019

POPIS

Zadanie znelo jasne: 2 rovnaké rodinné domy, cca 250m2, dve podlažia, dvojgaráž, 3 obytné miestnosti, pracovňa, letná vs. zimná kuchyňa so sedením v kontakte s exteriérom ako súčasť domu. Umiestnenie na svahovitom pozemku na okraji lesa.  Prevýšenie sme využili a vytvorili podlažie čiastočne zapustené do terénneho zlomu. Výsledkom je dom s podzemným podlažím a nočnou zónou  orientovanou na juh v priamom kontakte s exteriérom. Nadzemné podlažie v úrovni terénu so vstupom, zázemím a dennou zónou s exteriérovou terasou. Sedlová strecha dennej zóny zo strany interiéru  je v štíte otvorená a vytvára priznaný vzdušný priestor. Pôdorysný tvar vychádza z požiadaviek na dispozíciu, prevádzku a slnečné zisky. Obytné miestnosti domu sú orientované na južnú stranu, aby získavali maximum slnečných ziskov  v zimnom období. Tienenie v letnom období zabezpečuje konzola terasy. Letné a zimné sedenie je v spodnom podlaží v kontakte so záhradou prístupné exteriérovým schodiskom s terasy dennej zóny. Fasáda je prevetrávaná v prevažnej miere ju tvorí vertikálny drevený obklad v kombinácii s omietkou.

07
jan

DOM SO SVETLÍKOM

INFO

Typ: štúdia, projekt

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 09/2019

POPIS

Objekt rodinného domu je navrhnutý ako jednopodlažný na rovinatom obdĺžnikovom pozemku. Pôdorysný tvar typu L vychádza z potreby orientácie izieb na presvetlené svetové strany. Zároveň týmto striktne definuje a oddeľuje vnútorné zónové členenie. Nočná časť s izbami orientovaná na juh so zázemím v severnej časti. Denná zóna obývacej izby s kuchyňou orientovaná na západ s výstupom na  terasu. Hmotová linearita domu je v centrálnej časti dennej zóny narušená vložením svetlíka, ktorý otvára priestor dennej zóny a zároveň ho presvetľuje.  Fasáda je kombináciou tmavého tehlového obkladu a bielej omietky.

26
nov

REZIDENČNÝ GOLFOVÝ AREÁL

INFO

Typ: štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 09/2018

POPIS

Architektonicko urbanistická štúdia rieši premenu rozvojového územia na rekreačnú chatovú zónu pre 19 samostatných rekreačných chát, ktoré by v budúcnosti mali tvoriť súčasť golfového areálu s priamym prístupom k ihrisku. Riešená lokalita sa nachádza v turisticky atraktívnej lokalite horského prostredia. Prioritou návrhu bolo vytvoriť privátnu rekreačnú zónu chát jednotného architektonického výrazu s možnosťou variability podľa požiadaviek klienta. Jednotlivé pozemky sú líniovo umiestnené a orientované na atraktívne výhľady prírodnej scenérie a lesa so zachovaním intimity. Koncepcia architektonického stvárnenia jednotlivých chát je založená na princípe jednotného materiálového a hmotového členenia aby sa zdôraznila kvalitatívna povaha navrhovanej zóny a nepôsobila rušivo v rámci prírody.

31
júl

REKREAČNÝ SÚBOR VALČIANSKA DOLINA

INFO

Typ: štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 07/2017

POPIS

Súbor rekreačných objektov je situovaný  v Lúčanskej časti pohoria Malá Fatra vo Valčianskej doline. Urbanistickú štruktúru vytvára 21 objektov rovnakej architektonickej a hmotovej kompozície. Lineárna poloha objektov pozdĺž komunikácie ako aj ich vzájomné rozostupy sú limitované priestorovým danostiam pozemku. Architektonická a hmotová koncepcia objektov sa snaží nadviazať na tradičnú regionálnu architektúru tak aby sa stala integrovanou súčasťou okolia. Chaty poskytujú vyšší štandard moderného bývania a rekreácie s orientáciou na prírodné dominanty okolia. Celú koncepciu podporuje materiálové a farebné riešenie s použitím umelej bridlice na sedlovej streche, masívneho dreva a kameňa na fasáde objektov. Umiestnenie objektov vytvára súkromné záhrady, ktoré na rozdiel od otvorenej okolitej krajiny ponúkajú bezpečnosť a zároveň potrebné súkromie. Prízemie objektov tvorí denná časť s obývacou časťou, kuchyňou a príslušenstvom, podkrovie nočná časť.

01
dec

REKREAČNÉ CHATY ZBYŇOV

INFO

Typ: štúdia, projekt

Autor: Tomáš Machník, SK studio, s.r.o.

Miesto: Zbyňov, Slovensko

Termín: 09/2016

POPIS

Súbor rekreačných chát v lokalite Zbyňov pri Rajeckých Tepliciach predstavuje súčasné riešenie s prvkami lokálnej architektúry. Dôležitým aspektom pri návrhu bola geomorfológia terénu vzhľadom na budúcu polohu chát, ich architektonické a dispozičné riešenie.  Táto výrazne ovplyvnila ich konečný vzhľad, úroveň súkromia  a orientáciu stavby vzhľadom na využitie denného osvetlenia v kombinácií s výhľadovými dominantami Veľkej Fatry.

05
okt

INTERIÉR 3 – IZBOVÉHO DOMU MARTIN

INFO

Typ: návrh, realizácia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 09/2016

POPIS

Návrh interiéru 3- izbového bytu v  maloplošnom rodinnom dome v maximálnej možnej miere využíva poskytovaný priestor tak aby pôsobil priestrannejšie a pritom uspokojil požiadavky jeho obyvateľov. Materiálové stvárnenie interiéru je navrhnuté v minimalistických líniach v kombinácií s použitím  prírodných masívnych drevených materiálov. Obývačke dominujú prirodzené a neutrálne materiály. Drevo na podlahe je použité  v dubovom prevedení, na nábytkoch vo forme drevenej dýhy. Rovnaká drevená podlahu je použitá v celom byte, čím priestor opticky zjednocuje. Minimalistický koncept vhodne dopĺňajú prvky moderného dizajnu formou originálneho nábytku a svietidiel.

06
mar

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU V MARTINE

INFO

Typ: architektonická štúdia, realizácia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 10/2016

POPIS

Interiér obytného priestoru nového domu definuje spojenie kuchynskej a obývacej izby. Zo vstupnej haly je priamo prístupná obývacia izba s jedálňou a kuchyňou. Hlavným prvkom obývacej izby je masívna sedacia súprava a krbová vložka s  obkladom z betónu a kartáčovanej lakovanej dubovej dýhy. Celkovo interiéru dominujú prírodné materiály masívneho dubu a prírodné materiály. Rovnaké drevo s povrchovou úpravou je použité na podlahe a nábytkoch v celom byte. Nábytok na mieru z prírodných materiálov je doplnený dizajnovými kusmi typového nábytku a  štýlovým osvetlením.

06
mar

APARTMÁNOVÉ DOMY POD HRADOM

INFO

Typ: architektonická štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Alan Švec

Miesto: Nitra, Slovensko

Termín: 05/2015

POPIS

Architektonická štúdia apartmánových bytových domov sa nachádza v tesnej blízkosti centra Nitry pod hradným kopcom. Parcela sa je situovaná v nezastavanom území, ktorého hranicu tvorí mestský park. Architektúra a hmotové stvárnenie objektov je odrazom geomorfológie okolitého územia a prostredia v ktorom je obytný súbor osadený. To sa odzrkadľuje aj v architektúre ustupujúcich strešných podlaží. Podlažnosť a poloha objektov je regulovaná s ohľadom na existujúce štruktúry a uličnú čiaru. Charakter a dispozícia bytov je navrhnutá s ohľadom na požiadavku realitného trhu v danom území.

03
mar

RODINNÝ DOM S HLINENOU OMIETKOU

INFO

Typ: architektonická štúdia

Autor: Alan Švec, Oliver Špigúth

Miesto: Nitra, Slovensko

Termín: 04/2014

POPIS

Architektonická štúdia jednopodlažného malého rodinného domu je  navrhnutá pre mladú rodinu, tak aby ponúkol potrebný komfort pre bývanie v rodinnom dome a zároveň priaznivé prevádzkové náklady. Pre tento projekt sme preto uvažovali s použitím slamených prefabrikovaných panelov ako konštrukcie obvodového plášťa s aplikáciou hlinených omietok pre exteriér ako aj interiér. Kombinácia týchto materiálov ponúka ekologický stavebný systém a zdravé prostredie pre bývanie.  Obytná miestnosť tvorí centrálnu časť dispozície 4 izbového domu. V obytnej časti je priznaná sedlová strecha pre zdôraznenie vzdušnosti interiéru. Zvyšné časti sú rozmiestnené v okrajových častiach dispozície.

01
mar

RODINNÝ DOM „T“ MARTIN

INFO

Typ: architektonická štúdia

Autor: Oliver Špigúth

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 08/2014

POPIS

Architektonická štúdia dvojpodlažného rodinného domu je navrhnutá do súvislej zástavby pôvodného územia. Svojim priestorovým členením reflektuje okolitú zástavbu a zároveň naznačuje dispozičné usporiadanie vnútorného priestoru. Hmota vymedzuje exteriérovú terasu. Priestor obytnej časti na spodnom podlaží je maximálne prepojený s exteriérom a južnou terasou s drevenými lamelami. Nočná zóna na poschodí reaguje na okolitú zástavbu a orientáciu na svetové strany. Charakter hmotového stvárnenia  dopĺňa trvácne a nadčasové materiálové riešenie domu – biela omietka, drevo a presklenné plochy.