REZIDENČNÝ GOLFOVÝ AREÁL

architektúra
INFO

Typ: štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 09/2018

POPIS

Architektonicko urbanistická štúdia rieši premenu rozvojového územia na rekreačnú chatovú zónu pre 19 samostatných rekreačných chát, ktoré by v budúcnosti mali tvoriť súčasť golfového areálu s priamym prístupom k ihrisku. Riešená lokalita sa nachádza v turisticky atraktívnej lokalite horského prostredia. Prioritou návrhu bolo vytvoriť privátnu rekreačnú zónu chát jednotného architektonického výrazu s možnosťou variability podľa požiadaviek klienta. Jednotlivé pozemky sú líniovo umiestnené a orientované na atraktívne výhľady prírodnej scenérie a lesa so zachovaním intimity. Koncepcia architektonického stvárnenia jednotlivých chát je založená na princípe jednotného materiálového a hmotového členenia aby sa zdôraznila kvalitatívna povaha navrhovanej zóny a nepôsobila rušivo v rámci prírody.