Architektúra

Interiér

Návrh

Realizácia

Info

Ponúkame kompletný servis v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti všetkých druhov stavieb, vrátane návrhu a realizácie interiérov. Našim cieľom je poskytnúť individuálny prístup a koncepčné riešenie jednotlivých projektov v oblasti interiéru, architektúry a urbanizmu.

Služby

Venujeme sa architektúre a interiérom od prvotného návrhu, cez projekciu až po realizáciu. Ponúkame poradenstvo pre investora už pri výbere stavebného pozemku, materiálov, technológií a prevedenia stavebných detailov. Spracujeme komplexnú projektovú dokumentáciu od architektonickej štúdie a vizaualizácie  až po realizačný projekt. Zabezpečujeme autorský, stavebný dozor a inžiniersku činnosť.

  • predstava a požiadavky klienta
  • orientačný rozpočet
  • investičný zámer
  • cenová ponuka

  KONZULTÁCIA

  • architektonická štúdia
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • spracovanie vizualizácií
  • poradenstvo v oblasti architektúry

  ARCHITEKTÚRA

  • návrh interiéru
  • dispozičné a prevádzkové riešenie
  • spracovanie vizualizácií
  • výber materiálov a zariadenia
  • dodávka a realizácia interiéru

  INTERIÉR

  • urbanistická štúdia
  • rozvojová štúdia územia
  • územný plán obce
  • územný plán zóny

  URBANIZMUS

  • poradenstvo pre investora
  • optimalizácia a efektivita návrhu
  • realitné poradenstvo
  • výber technológií

  PORADENSTVO

  • inžinierska činnosť
  • plánovanie a koordinácia stavebnej činnosti
  • autorský dozor
  • dodanie diela

  REALIZÁCIA

Projekty

 • All
 • interiér
 • architektúra

Profil

Kontakt