RODINNÝ DOM „T“ MARTIN

architektúra
INFO

Typ: architektonická štúdia

Autor: Oliver Špigúth

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 08/2014

POPIS

Architektonická štúdia dvojpodlažného rodinného domu je navrhnutá do súvislej zástavby pôvodného územia. Svojim priestorovým členením reflektuje okolitú zástavbu a zároveň naznačuje dispozičné usporiadanie vnútorného priestoru. Hmota vymedzuje exteriérovú terasu. Priestor obytnej časti na spodnom podlaží je maximálne prepojený s exteriérom a južnou terasou s drevenými lamelami. Nočná zóna na poschodí reaguje na okolitú zástavbu a orientáciu na svetové strany. Charakter hmotového stvárnenia  dopĺňa trvácne a nadčasové materiálové riešenie domu – biela omietka, drevo a presklenné plochy.