APARTMÁNOVÉ DOMY POD HRADOM

architektúra
INFO

Typ: architektonická štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Alan Švec

Miesto: Nitra, Slovensko

Termín: 05/2015

POPIS

Architektonická štúdia apartmánových bytových domov sa nachádza v tesnej blízkosti centra Nitry pod hradným kopcom. Parcela sa je situovaná v nezastavanom území, ktorého hranicu tvorí mestský park. Architektúra a hmotové stvárnenie objektov je odrazom geomorfológie okolitého územia a prostredia v ktorom je obytný súbor osadený. To sa odzrkadľuje aj v architektúre ustupujúcich strešných podlaží. Podlažnosť a poloha objektov je regulovaná s ohľadom na existujúce štruktúry a uličnú čiaru. Charakter a dispozícia bytov je navrhnutá s ohľadom na požiadavku realitného trhu v danom území.