REKREAČNÝ SÚBOR VALČIANSKA DOLINA

architektúra
INFO

Typ: štúdia

Autor: Oliver Špigúth, Tomáš Machník

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 07/2017

POPIS

Súbor rekreačných objektov je situovaný  v Lúčanskej časti pohoria Malá Fatra vo Valčianskej doline. Urbanistickú štruktúru vytvára 21 objektov rovnakej architektonickej a hmotovej kompozície. Lineárna poloha objektov pozdĺž komunikácie ako aj ich vzájomné rozostupy sú limitované priestorovým danostiam pozemku. Architektonická a hmotová koncepcia objektov sa snaží nadviazať na tradičnú regionálnu architektúru tak aby sa stala integrovanou súčasťou okolia. Chaty poskytujú vyšší štandard moderného bývania a rekreácie s orientáciou na prírodné dominanty okolia. Celú koncepciu podporuje materiálové a farebné riešenie s použitím umelej bridlice na sedlovej streche, masívneho dreva a kameňa na fasáde objektov. Umiestnenie objektov vytvára súkromné záhrady, ktoré na rozdiel od otvorenej okolitej krajiny ponúkajú bezpečnosť a zároveň potrebné súkromie. Prízemie objektov tvorí denná časť s obývacou časťou, kuchyňou a príslušenstvom, podkrovie nočná časť.