REKREAČNÉ CHATY ZBYŇOV

architektúra
INFO

Typ: štúdia, projekt

Autor: Tomáš Machník, SK studio, s.r.o.

Miesto: Zbyňov, Slovensko

Termín: 09/2016

POPIS

Súbor rekreačných chát v lokalite Zbyňov pri Rajeckých Tepliciach predstavuje súčasné riešenie s prvkami lokálnej architektúry. Dôležitým aspektom pri návrhu bola geomorfológia terénu vzhľadom na budúcu polohu chát, ich architektonické a dispozičné riešenie.  Táto výrazne ovplyvnila ich konečný vzhľad, úroveň súkromia  a orientáciu stavby vzhľadom na využitie denného osvetlenia v kombinácií s výhľadovými dominantami Veľkej Fatry.