TOMÁŠ MACHNÍK

Fakulta architektúry STU, Bratislava 2012

tel.: +421 903 804 243

email: archtrade@archtrade.sk