REKONŠTRUKCIA RADOVKY MARTIN

architektúra / interiér
INFO

Typ: architektonická štúdia, projekt

Autor: Oliver Špigúth

Miesto: Martin, Slovensko

Termín: 11/2016

POPIS

Návrh rekonštrukcie rodinného radového domu zo 70 tych rokov sme realizovali tak aby sa v maximálnej miere zachovala pôvodný charakter radovky. Zmenilo sa členenie južnej fasády v smere do záhrady kde sme pôvodný líniový balkón využili na zväčšenie a presvetlenie obytného priestoru dennej zóny. Tú sme prepojili s prístupnou pobytovou terasou. Pergola terasy chráni obytnú transparentnú fasádu pred južným slnkom. Pôvodnú dispozíciu sme čo najviac otvorili, čím sa interiér výrazne zosvetlil. Interiér je minimalistický v jednoduchých tvaroch s prírodným materiálom.